فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing Price (IRR)Closing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCDY96C1275GCDY96C1275 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 2,164,356 -2.057 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 2,209,829
GCDY96C1300GCDY96C1300 0 0 0 0 0 0 25 0 4300 1,915,324 -2.324 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,960,904
GCDY96C1325GCDY96C1325 0 0 0 0 0 0 57 0 9700 1,666,292 -2.668 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,711,979
GCDY96P1275GCDY96P1275 0 0 0 0 0 0 5 0 2200 100 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCDY96P1300GCDY96P1300 0 0 0 0 0 0 1 0 2100 100 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCDY96P1325GCDY96P1325 0 0 0 0 0 0 60 0 7600 100 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCDY96C1350GCDY96C1350 0 0 0 0 0 0 10 0 4400 1,417,260 -3.130 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463,054
GCDY96P1350GCDY96P1350 0 0 0 0 0 0 10 0 2200 100 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCDY96C1375GCDY96C1375 0 0 0 0 0 0 5 0 4400 1,168,228 -3.780 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,214,129
GCDY96P1375GCDY96P1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 100 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCDY96C1400GCDY96C1400 0 0 0 0 0 0 52 0 9700 800,000 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000
GCDY96P1400GCDY96P1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 100 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GCDY96C1425GCDY96C1425 0 0 0 0 0 0 70 0 10800 575,579 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 575,579
GCDY96P1425GCDY96P1425 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 585 2.451 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 571
GCES96C1375GCES96C1375 0 0 0 0 0 0 19 0 3300 1,476,001 -2.980 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,521,350
GCES96P1375GCES96P1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 4,680 11.190 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 4,209
GCES96C1400GCES96C1400 0 0 0 0 0 0 47 0 5400 1,239,578 -3.487 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,284,368
GCES96P1400GCES96P1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 12,790 10.851 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 11,538
GCES96C1425GCES96C1425 0 0 0 0 0 0 86 0 14400 1,011,356 -4.126 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,054,883
GCES96P1425GCES96P1425 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 30,879 10.499 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 27,945
GCDY96C1450GCDY96C1450 0 0 0 0 0 0 7 0 3200 428,983 -9.518 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 474,113
GCDY96P1450GCDY96P1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 8,109 15.430 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 7,025
GCES96C1450GCES96C1450 0 0 0 0 0 0 25 0 6300 796,936 -4.912 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 838,112
GCES96P1450GCES96P1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 66,749 9.981 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 60,691
GCDY96C1475GCDY96C1475 0 0 0 0 0 0 2 0 2200 150,000 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000
GCDY96P1475GCDY96P1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 47,880 14.762 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 41,721
GCES96C1475GCES96C1475 0 0 0 0 0 0 6 0 3300 602,820 -5.844 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 640,242
GCES96P1475GCES96P1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 131,134 9.316 2018/01/11 2018/03/13 0 0 0 0 0 0 0 0 119,958
GCDY96C1500GCDY96C1500 0 0 0 0 0 0 19 0 3300 100,000 0 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
GCDY96P1500GCDY96P1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 167,347 15.768 2018/01/11 2018/01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 144,553
1234567
Last Update:: 1/18/2018 6:00:15 AM

Thursday, January 18, 2018 17:21

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS